chitika

WORLD FLAG COUNTER

Flag Counter

chitika

Saturday, 30 January 2016

REAL RAMAYANA STORY ABOUT KUMBHA KARNA


రామాయణంలో కుంబకర్ణుడి మరణం కథ..!

కుంబకర్ణడు సంవత్సరం అంటే ఇయర్ లో ఆరు నెలలు నిద్రపోతూనే ఉంటాడు. మేల్కొన్నప్పుడు ఆ ఆరునెలల ఏదో ఒకటి తింటూనే ఉంటాడు. మళ్ళీ ఆరు నెలలు నిద్ర. ఇలా అన్నమాట. అతని శరీరం కొండంత పెద్దగా ఉంటుంది. పైగా అతడు చాలా బలవంతుడు కూడా. అలాంటి కుంబకర్ణుడికీ ఒక కథ ఉంది ఆ కథ గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఈ పూర్తి కథ చదవాల్సిందే...

* కుంబకర్ణ అంటే అర్థం

రామ మరియు లక్ష్మణుడు, ఇద్దరూ కూడా రాక్షసరాజు అయినటువంటి రావణాసురుని సోదరుడు,కుంభకర్ణుడిని నిద్ర నుండి మేల్కొలపవలసిన అవసరం ఉన్నదని కనుగొన్నారు. కుంభ అంటే అర్థం ఒక రకమైన నీటి కుండ; కర్ణ అంటే వినికిడి అని అర్థం. కుంభకర్ణుడు తాటిచెట్టంత ఎత్తు ఉండి, అపారమైన శరీర పరిమాణం గల ఒక దిగ్గజం మరియు అతను ఆరు నెలల కాలం నిరంతరం నిద్ర పోతుంటాడని మరియు అతను నిద్ర నుండి మేల్కొనగానే ఏది కనపడినా,తన మార్గంలో ఏది ఎదురైనా ప్రతిదీ తినేస్తాడని చెప్పబడిఉన్నది.

* కుంభకర్ణుని ఆరు నెలల నిద్ర

అతను నిద్ర మేల్కునే రోజు అతని ముందు ఎవరూ నిలబడలేరని రామాయణంలో చెప్పబడింది. కుంభకర్ణుని ఆరు నెలల నిద్ర పూర్తి కాకముందే రావణాసురుడు మేల్కొల్పాడని మరియు అతనిని యుద్దానికి వెళ్ళమని సూచించాడని ఒక విచలనం ఉన్నది.

* యుద్ధం కోసం కుంభకర్ణుడు

యుద్ధం కోసం కుంభకర్ణుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడని విభీషణుడు వినగానే, అతను రాముడితో " నా ప్రభువా, ఇది మరొక గొప్ప ప్రమాదం, మనము చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకంటే ఈ కుంభకర్ణుడు మీరు ఎప్పుడు చూడనటువంటి చాలా ప్రమాదకరమైన ఒక దెయ్యం. ఆధ్యాత్మికత గురించి వినటం చాలా సాధారణం, కాని ఈ కుంభకర్ణుడిని చూస్తే మీరు ఆధ్యాత్మికత గురించి మర్చిపోతారు మరియు ఆధ్యాత్మికత గురించి అనేక బాహ్య కల్పనలు, మాయలు మరియు మంత్రాలు సేకరించాలని అనుకుంటారు. కేవలం ఆధ్యాత్మికత యొక్క పదాలు వింటూ, మీకు పూర్తి జ్ఞానం కలిగినట్లుగా, ప్రతిదీ తెలుసు అన్న అనుభూతికి లోనవుతారు మరియు ఆచరణాత్మక ధ్యానం నుండి ఇది ఒక విచలనం మరియు దాదాపు ఒక స్థిరమైన నిద్ర అనే చీకటి వంటిది.

* కుంభకర్ణుని లక్షణాలు

ఇక్కడ, విభీషణుడు దైవ సంకల్పంతో, మనో నిబ్బరంతో ఈ విధంగా సూచించాడు. 'నా ప్రభువా! ఇవి కుంభకర్ణుని లక్షణాలు. అతనిని చంపగలిగినవాడు, మొదటగా పద్నాలుగు సంవత్సరాలపాటు పగలు, రాత్రి ఎటువంటి నిద్రపోనివాడు మరియు రెండవది గత పద్నాలుగు సంవత్సరాలపాటు ఏమీ ఆహారం తీసుకోనివాడు అయి ఉండాలి."

రాముడు చాలా కృంగిపోయి, అతను "ఎక్కడ నుండి అటువంటి వ్యక్తిని తెగలను?" అని అన్నాడు. అప్పుడు లక్ష్మణుడు "నేను తిండి మరియు నిద్ర లేకుండా గత పద్నాలుగు సంవత్సరాలుగా జీవిస్తున్నాను. కాబట్టి నేనే తనను చంపగలిగే వాడిని" అని చెప్పాడు.

* బహుణ స్రుతేణ - మరియు కుంభకర్ణుడు

ఇది యుద్ధం రెండవ రోజున కుంభకర్ణుడితో చెప్పబడింది, యుద్ధం మొదటిరోజున కుంభకర్ణుడు ఇద్దరు సోదరులు చాలా శక్తివంతమైనవారుగా గ్రహించాడు, తన శక్తియుక్తులకు సరితూగగలిగేవారు అని కానీ రాముడి ప్రమాణాలకు తాను సరిపోక పోవచ్చు అని గ్రహించాడు మరియు - అందువలననే ఆధ్యాత్మికత కేవలం వినడం ద్వారా సాధించలేరు అని వేదాలలో చెప్పబడింది - న బహుణ స్రుతేణ - మరియు కుంభకర్ణుడు, తన నిజమైన సవాలు తమ్ముడు, లక్ష్మణుడే అని భావించాడు.

* రావణుడికి యుద్ధ పురోగతిని

అతను తన సోదరుడు, ఐదవ అంతస్తులో నిలబడి ఉన్న రావణుడికి యుద్ధ పురోగతిని వివరించటానికి వెళ్ళాడు. ఐదవ అంతస్తు విసుధ చక్ర (వెన్నెముకలో గర్భాశయ కేంద్రభాగం) ఆకారంలో ఉండి, శబ్దం ప్రతిధ్వని ఇస్తున్నది.

* కుంభకర్ణుడు అతనికి యుద్ధ విశేషాలను వివరిస్తూ ఇలా చెపుతున్నాడు

కుంభకర్ణుడు అతనికి యుద్ధ విశేషాలను వివరిస్తూ ఇలా చెపుతున్నాడు 'నా సోదరా! ఇది ఒక గొప్ప విజయం, కానీ నేను మీకు ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను. ఈ ఇద్దరు సోదరులు గొప్ప యోధులు. నేను ఇటువంటి 'నరవీరులు' (మానవ హీరో, మానవ యోధుడు) ఎప్పుడూ ఎక్కడా చూడలేదు. బహుశా వీరు ఇద్దరూ స్వయంగా దైవ అవతారపురుషులేమో అని నాకు ఒక అనుమానం కలిగుతున్నది. '

* రావణుడు చాలా కోపంతో

అప్పుడు రావణుడు చాలా కోపంతో ఈ విధంగా సమాధానమిచ్చాడు 'నేను ఇలాంటి బలహీనత మరియు నిరుత్సాహ పదాలు నా సోదరుడు నుండి వినదలుచుకోలేదు. నీవు ఒక పిరికిపందలాగా మాట్లాడటం తగదు. నీవు రావణుని సోదరుడు అని మర్చిపోవోద్దు.

* కుంభకర్ణుడు మరణం

కుంభకర్ణుడు చాలా నిరుత్శాహపడి తన సోదరుడితో ఇలా అన్నాడు " సోదరా! ఎప్పుడూ నేను బలహీనపడలేదు, నేను ఎప్పుడూ పిరికివాడిని కాను, కాలేదు కానీ ఒక నిజం అంగీకరించాలి. నేను నీ చిన్న తమ్ముడిని, నీకు ఏ విధమైన సలహాలను ఇవ్వలేను సరే! కానీ రేపు జరగబోయే యుద్ధంలో నేను మరణిస్తే మీరు లొంగిపోవాలని, స్వర్ణ లంక రక్షింపబడాలని ప్రార్థిస్తున్నాను.' మరుసటి రోజు జరిగిన యుద్ధంలో కుంభకర్ణుడు చంపబడ్డాడు.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

chitika